CoRubrics

CoRubrics

Best Overall

Back to all apps

Overview

Avaluació, coavaluació i autoavaluació senzilla amb rúbriques.

Summary

Avaluació, coavaluació i autoavaluació senzilla amb rúbriques.[en] Evaluation, co-evaluation and self-evaluation easily with rubrics.[es] Evaluación, coevaluación y autoevaluación fàcil con rúbricas.[fr] Evaluation, évaluation par les pairs et autoévaluation facilement avec grilles.